РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

на ДЕКАБРЬ м-ц:

Примечание. Указание Устава о Рождественском посте: «До́лжни есмы́ в се́й Четыредеся́тнице сохраня́ти в ко́ейждо седми́це три́ дни́, постя́щеся от еле́я и вина́ – понеде́льник, сре́ду и пято́к. То́чию а́ще случи́тся вели́кий святы́й, в того́ бо па́мять разреша́ем, и твори́м за любо́вь свята́го пра́здника его́ ра́ди, е́же е́сть сего́ ме́сяца: 16, [17, 19, 23,] 25, [27, 28,] 30; деке́мврия – [1, 3,] 4, 5, 6, [7,] 9, [10, 13, 15,] 17, [18,] 20 де́нь. В те бо дни́, а́ще во вто́рник и в четверто́к, яди́м ры́бу. В понеде́льник же, в сре́ду и в пято́к разреша́ем то́чию на еле́й и вино́, ры́бы же не яди́м, кроме́ хра́ма. А́ще ли еди́ному от си́х во оби́тели хра́м, разреша́ем на ры́бу и вино́. Введе́ние же Богоро́дицы в ки́йлибо де́нь случи́тся, а́ще в сре́ду или́ пято́к, разреша́ем и на ры́бы. Не́цыи же уста́вы от 9-го числа́ деке́мврия повелева́ют пости́тися, и на ры́бы не разреша́ти, кроме́ суббо́т, и Неде́ль, и хра́ма свята́го. От 20-го же числа́, да́же до 25-го, а́ще и суббо́та и Неде́ля случи́тся, не разреша́ем на ры́бы» (Типикон, 14 ноября, 1-е и 2-е «зри»). «Подоба́ет ве́дати, яко в пост святы́х апо́стол, и Христо́ва Рождества́, во вто́рник, и четверто́к, ры́бы не яди́м, но еле́й и вино́ то́чию. В понеде́льник, в сре́ду и пято́к ни еле́я вкуша́ем, ни вина́, но пости́мся до 9-го часа́, и яди́м в ты́я дни сухояде́ние. В суббо́ты же и Неде́ли яди́м ры́бы. А́ще случи́тся святы́й во вто́рник, или́ в четверто́к име́яй славосло́вие, яди́м ры́бу; а́ще в понеде́льник, подо́бне. А́ще среда́ и пято́к, разреша́ем на еле́й и вино́ то́чию; яди́м же еди́ною днем. А́ще ли святы́й име́яй бде́ние, в сре́ду, или́ пято́к, разреша́ем на еле́й и вино́ и ры́бу. А́ще ли случи́тся па́мять свята́го, его́же есть храм, в сре́ду, или́ пято́к, твори́м подо́бне» (Типикон, глава 33-я, «зри»).

 

на ДЕКАБРЬ м-ц:

01 декабря. Пятница.

Мчч. Плато́на и Рома́на. Собор святых Эсто́нской земли́.

07:40 – ЧАСЫ Третий и Шестой.

08:00 – ЛИТУРГИЯ.

09:15 – МОЛЕБЕН Пресвятой Богородице.

09:30 – ПАНИХИДА.

17:00 – ЧАС Девятый. ИСПОВЕДЬ. ВЕЧЕРНЯ Великая. УТРЕНЯ с Полиелеем. ЧАС Первый.

 

02 декабря. Суббота.

Свт. Филаре́та, митр. Московского. Прор. Авди́я. Мч. Варлаа́ма. Прпп. Варлаа́ма и Иоаса́фа, царевича Инди́йского. Прп. Варлаа́ма, игумена Печерского, в Ближних пещерах. Обре́тение мощей прмч. Адриа́на Пошехо́нского, Ярославского.

07:40 – ЧАСЫ Третий и Шестой.

08:00 – ЛИТУРГИЯ.

09:15 – МОЛЕБЕН Всем Святым.

09:30 – ПАНИХИДА.

16:30 – Общая ИСПОВЕДЬ.

17:00 – ЧАС Девятый. ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ. ЧАС Первый.

 

03 декабря. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя 26-я по Пятидесятнице. Глас 1-й.

Предпразднство Введения во храм Пресвятой Богородицы. Прп. Григория Декаполи́та. Свт. Про́кла, архиеп. Константинопольского. Прп. Диодо́ра Юрьего́рского.

06:40 – ЧАСЫ Третий и Шестой.

07:00 – ЛИТУРГИЯ.

08:30 – МОЛЕБЕН общий.

08:45 – ПАНИХИДА.

09:00 – ЧАСЫ Третий и Шестой.

09:20 – ЛИТУРГИЯ.

10:50 – МОЛЕБЕН Благодарственный.

17:00 – ЧАС Девятый. ИСПОВЕДЬ. ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ с ЛИТИЕЙ. ЧАС Первый.

 

04 декабря. Понедельник.

ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.

06:40 – ЧАСЫ Третий и Шестой.

07:00 – ЛИТУРГИЯ.

08:30 – СЛАВЛЕНИЕ Пресвятой Богородице.

09:00 – ЧАСЫ Третий и Шестой.

09:20 – ЛИТУРГИЯ.

10:50 – СЛАВЛЕНИЕ Пресвятой Богородице.

17:00 – ЧАС Девятый. ИСПОВЕДЬ. ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ. ЧАС Первый.

 

05 декабря. Вторник.

Попразднство Введения. Апп. от 70-ти Филимо́на, Архи́ппа и мц. равноап. Апфи́и. Блгв. кн. Михаи́ла Тверского. Блгв. Яропо́лка, во Святом Крещении Петра́, кн. Владимиро-Волынского.

07:40 – ЧАСЫ Третий и Шестой.

08:00 – ЛИТУРГИЯ.

09:15 – МОЛЕБЕН Св. Иоанну Предтече.

09:30 – ПАНИХИДА.

17:00 – ЧАС Девятый. ИСПОВЕДЬ. ВЕЧЕРНЯ Великая. УТРЕНЯ с Полиелеем. ЧАС Первый.

 

06 декабря. Среда.

Попразднство Введения. Блгв. вел. кн. Алекса́ндра Не́вского. Свт. Амфило́хия, еп. Икони́йского. Свт. Григо́рия, еп. Акраганти́йского. Свт. Митрофа́на, в схиме Мака́рия, еп. Воро́нежского.

07:40 – ЧАСЫ Третий и Шестой.

08:00 – ЛИТУРГИЯ.

09:15 – МОЛЕБЕН о болящих.

09:30 – ПАНИХИДА.

17:00 – ЧАС Девятый. ИСПОВЕДЬ. ВЕЧЕРНЯ Великая. УТРЕНЯ с Полиелеем. ЧАС Первый.

 

07 декабря. Четверг.

Попразднство Введения. Вмц. ЕКАТЕРИНЫ. Вмч. Мерку́рия. Мч. Мерку́рия Смоле́нского.

09:00 – СОБОРОВАНИЕ (нижний храм).

07:40 – ЧАСЫ Третий и Шестой.

08:00 – ЛИТУРГИЯ.

09:15 – МОЛЕБЕН Свт. Николаю и Вмц. Екатерине.

09:30 – ПАНИХИДА.

17:00 – ЧАС Девятый. ИСПОВЕДЬ. ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ со Славословием. ЧАС Первый.

 

08 декабря. Пятница.

Отдание праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы. Сщмчч. Кли́мента, папы Римского, и Петра́, архиеп. Александри́йского. Свт. Кли́мента, архиеп. О́хридского, просветителя Слове́нского, Болгарского.

07:40 – ЧАСЫ Третий и Шестой.

08:00 – ЛИТУРГИЯ.

09:15 – МОЛЕБЕН Пресвятой Богородице.

09:30 – ПАНИХИДА.

17:00 – ЧАС Девятый. ИСПОВЕДЬ. ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ. ЧАС Первый.

 

09 декабря. Суббота.

Прп. Али́пия сто́лпника. Свт. Инноке́нтия, еп. Ирку́тского. Освящение церкви вмч. Гео́ргия в Киеве. Прпп. Афана́сия и Феодо́сия Черепове́цких.

07:40 – ЧАСЫ Третий и Шестой.

08:00 – ЛИТУРГИЯ.

09:15 – МОЛЕБЕН Всем Святым.

09:30 – ПАНИХИДА.

16:30 – Общая ИСПОВЕДЬ.

17:00 – ЧАС Девятый. ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ. ЧАС Первый.

 

10 декабря. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя 27-я по Пятидесятнице. Глас 2-й.

Иконы Божией Матери, именуемой «Зна́мение». Вмч. Иа́кова Пе́рсянина. Прп. Палла́дия. Свт. Иа́кова, еп. Росто́вского. Обре́тение мощей блгв. кн. Новгородского Все́волода, во Святом Крещении Гаврии́ла, Псковского чудотворца. Прп. Феодо́сия Те́рновского. Собор новомучеников и исповедников Ра́донежских. Прмч. Крони́да, архимандрита Ра́донежского.

06:40 – ЧАСЫ Третий и Шестой.

07:00 – ЛИТУРГИЯ.

08:30 – МОЛЕБЕН общий.

08:45 – ПАНИХИДА.

09:00 – ЧАСЫ Третий и Шестой.

09:20 – ЛИТУРГИЯ.

10:50 – МОЛЕБЕН Благодарственный.

17:00 – ЧАС Девятый. ИСПОВЕДЬ. ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ. ЧАС Первый.

 

11 декабря. Понедельник.

Прмч. Стефа́на Нового. Сщмч. митр. Серафима. Мч. Ирина́рха. Свт. Фео́дора, архиеп. Ростовского.

07:40 – ЧАСЫ Третий и Шестой.

08:00 – ЛИТУРГИЯ.

09:15 – МОЛЕБЕН Архистратигу Михаилу.

09:30 – ПАНИХИДА.

17:00 – ЧАС Девятый. ИСПОВЕДЬ. ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ. ЧАС Первый.

 

12 декабря. Вторник.

Мч. Парамо́на. Мч. Филуме́на. Прп. Ака́кия Сина́йского.

07:40 – ЧАСЫ Третий и Шестой.

08:00 – ЛИТУРГИЯ.

09:15 – МОЛЕБЕН Св. Иоанну Предтече.

09:30 – ПАНИХИДА.

17:00 – ЧАС Девятый. ИСПОВЕДЬ. ВЕЧЕРНЯ Великая. УТРЕНЯ с Полиелеем. ЧАС Первый.

 

13 декабря. Среда.

АПОСТОЛА АНДРЕЯ ПЕРВОЗВАННОГО.

07:40 – ЧАСЫ Третий и Шестой.

08:00 – ЛИТУРГИЯ.

09:15 – МОЛЕБЕН о болящих.

09:30 – ПАНИХИДА.

17:00 – ЧАС Девятый. ИСПОВЕДЬ. ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ. ЧАС Первый.

 

14 декабря. Четверг.

Прор. Нау́ма. Прав. Филаре́та Милостивого.

09:00 – СОБОРОВАНИЕ (нижний храм).

07:40 – ЧАСЫ Третий и Шестой.

08:00 – ЛИТУРГИЯ.

09:15 – МОЛЕБЕН Свт. Николаю Чудотворцу.

09:30 – ПАНИХИДА.

17:00 – ЧАС Девятый. ИСПОВЕДЬ. ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ. ЧАС Первый.

 

15 декабря. Пятница.

Прор. Авваку́ма. Прп. Афана́сия, затворника Печерского, в Ближних пещерах. Св. Стефана У́роша, царя Сербского. Прп. Иоанни́кия Девиченского, Сербского. Мц. Миропи́и. Прп. Афана́сия, затворника Печерского, в Дальних пещерах. Сщмч. Владимира пресвитера, Московского.

07:40 – ЧАСЫ Третий и Шестой.

08:00 – ЛИТУРГИЯ.

09:15 – МОЛЕБЕН Пресвятой Богородице.

09:30 – ПАНИХИДА.

17:00 – ЧАС Девятый. ИСПОВЕДЬ. ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ. ЧАС Первый.

 

16 декабря. Суббота.

Прор. Софо́нии. Прп. Са́ввы Стороже́вского, Звенигоро́дского. Мч. Ангели́. Прп. Феоду́ла Царегра́дского.

07:40 – ЧАСЫ Третий и Шестой.

08:00 – ЛИТУРГИЯ.

09:15 – МОЛЕБЕН Всем Святым.

09:30 – ПАНИХИДА.

16:30 – Общая ИСПОВЕДЬ.

17:00 – ЧАС Девятый. ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ. ЧАС Первый.

 

17 декабря. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя 28-я по Пятидесятнице. Глас 3-й.

Вмц. ВАРВАРЫ. Прп. Иоанна Дамаскина́. Свт. Генна́дия, архиеп. Новгородского.

06:40 – ЧАСЫ Третий и Шестой.

07:00 – ЛИТУРГИЯ.

08:30 – МОЛЕБЕН общий.

08:45 – ПАНИХИДА.

09:00 – ЧАСЫ Третий и Шестой.

09:20 – ЛИТУРГИЯ.

10:50 – МОЛЕБЕН Благодарственный.

17:00 – ЧАС Девятый. ИСПОВЕДЬ. ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ. ЧАС Первый.

 

18 декабря. Понедельник.

Прп. Са́ввы Освяще́нного. Свт. Гу́рия, архиеп. Казанского.

07:40 – ЧАСЫ Третий и Шестой.

08:00 – ЛИТУРГИЯ.

09:15 – МОЛЕБЕН Архистратигу Михаилу.

09:30 – ПАНИХИДА.

17:00 – ЧАС Девятый. ИСПОВЕДЬ. ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ с ЛИТИЕЙ и АКАФИСТОМ   Свт. Николаю Чудотворцу. ЧАС Первый.

 

19 декабря. Вторник.

СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ, АРХИЕПИСКОПА МИР ЛИКИЙСКИХ, ЧУДОТВОРЦА.

07:40 – ЧАСЫ Третий и Шестой.

08:00 – ЛИТУРГИЯ.

09:15 – МОЛЕБЕН Водосвятный и Свт. Николаю Чудотворцу.

09:30 – ПАНИХИДА.

17:00 – ЧАС Девятый. ИСПОВЕДЬ. ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ. ЧАС Первый.

 

20 декабря. Среда.

Свт. Амвро́сия, еп. Медиола́нского. Прп. Ни́ла Столобе́нского. Прп. Анто́ния Си́йского.

07:40 – ЧАСЫ Третий и Шестой.

08:00 – ЛИТУРГИЯ.

09:15 – МОЛЕБЕН о болящих.

09:30 – ПАНИХИДА.

17:00 – ЧАС Девятый. ИСПОВЕДЬ. ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ. ЧАС Первый.

 

21 декабря. Четверг.

Прп. Пата́пия. Прп. Кирилла Челмого́рского.

09:00 – СОБОРОВАНИЕ (нижний храм).

07:40 – ЧАСЫ Третий и Шестой.

08:00 – ЛИТУРГИЯ.

09:15 – МОЛЕБЕН Свт. Николаю Чудотворцу.

09:30 – ПАНИХИДА.

17:00 – ЧАС Девятый. ИСПОВЕДЬ. ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ со Славословием. ЧАС Первый.

 

22 декабря. Пятница.

Зача́тие прав. Анною Пресвятой Богородицы. Иконы Божией Матери, именуемой «Неча́янная Радость».

07:40 – ЧАСЫ Третий и Шестой.

08:00 – ЛИТУРГИЯ.

09:15 – МОЛЕБЕН Пресвятой Богородице.

09:30 – ПАНИХИДА.

17:00 – ЧАС Девятый. ИСПОВЕДЬ. ВЕЧЕРНЯ Великая. УТРЕНЯ с Полиелеем. ЧАС Первый.

 

23 декабря. Суббота.

Мчч. Ми́ны, Ермоге́на и Евгра́фа. Свт. Иоаса́фа, еп. Белгоро́дского. Прав. Иоанна Сербского.

07:40 – ЧАСЫ Третий и Шестой.

08:00 – ЛИТУРГИЯ.

09:15 – МОЛЕБЕН Всем Святым.

09:30 – ПАНИХИДА.

16:30 – Общая ИСПОВЕДЬ.

17:00 – ЧАС Девятый. ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ. ЧАС Первый.

 

24 декабря. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя 29-я по Пятидесятнице, святых пра́отец. Глас 4-й.

Прп. Дании́ла Сто́лпника. Прп. Ни́кона Сухо́го, Печерского, в Ближних пещерах.

06:40 – ЧАСЫ Третий и Шестой.

07:00 – ЛИТУРГИЯ.

08:30 – МОЛЕБЕН общий.

08:45 – ПАНИХИДА.

09:00 – ЧАСЫ Третий и Шестой.

09:20 – ЛИТУРГИЯ.

10:50 – МОЛЕБЕН Благодарственный.

17:00 – ЧАС Девятый. ИСПОВЕДЬ. ВЕЧЕРНЯ Великая. УТРЕНЯ с Полиелеем. ЧАС Первый.

 

25 декабря. Понедельник.

Свт. Спиридо́на, еп. Тримифу́нтского, чудотворца. Прп. Ферапо́нта Мо́нзенского.

07:40 – ЧАСЫ Третий и Шестой.

08:00 – ЛИТУРГИЯ.

09:15 – МОЛЕБЕН Архистратигу Михаилу и Свт. Спиридону.

09:30 – ПАНИХИДА.

17:00 – ЧАС Девятый. ИСПОВЕДЬ. ВЕЧЕРНЯ Великая. УТРЕНЯ с Полиелеем. ЧАС Первый.

 

26 декабря. Вторник.

Мчч. Евстра́тия, Авксе́нтия, Евге́ния, Марда́рия и Оре́ста. Мц. Луки́и. Прп. Ге́рмана Аля́скинского. Прп. Арка́дия Новото́ржского. Прп. Марда́рия, затворника Печерского, в Дальних пещерах. Прп. Арсе́ния Латрийского.

07:40 – ЧАСЫ Третий и Шестой.

08:00 – ЛИТУРГИЯ.

09:15 – МОЛЕБЕН Св. Иоанну Предтече.

09:30 – ПАНИХИДА.

17:00 – ЧАС Девятый. ИСПОВЕДЬ. ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ. ЧАС Первый.

 

27 декабря. Среда.

Мчч. Фи́рса, Левки́я, Филимо́на, Аполло́ния, Ариа́на и Каллини́ка. Свт. Иларио́на, митр. Суздальского и Юрьевского.

07:40 – ЧАСЫ Третий и Шестой.

08:00 – ЛИТУРГИЯ.

09:15 – МОЛЕБЕН о болящих.

09:30 – ПАНИХИДА.

17:00 – ЧАС Девятый. ИСПОВЕДЬ. ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ. ЧАС Первый.

 

28 декабря. Четверг.

Сщмч. Елевфе́рия. Прп. Павла Латри́йского. Сщмч. Иларио́на, архиеп. Вере́йского. Свт. Стефа́на исп., архиеп. Су́рожского. Прп. Три́фона Пече́нгского.

09:00 – СОБОРОВАНИЕ (нижний храм).

07:40 – ЧАСЫ Третий и Шестой.

08:00 – ЛИТУРГИЯ.

09:15 – МОЛЕБЕН Свт. Николаю Чудотворцу.

09:30 – ПАНИХИДА.

17:00 – ЧАС Девятый. ИСПОВЕДЬ. ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ. ЧАС Первый.

 

29 декабря. Пятница.

Прор. Агге́я. Прп. Софии Суздальской.

07:40 – ЧАСЫ Третий и Шестой.

08:00 – ЛИТУРГИЯ.

09:15 – МОЛЕБЕН Пресвятой Богородице.

09:30 – ПАНИХИДА.

17:00 – ЧАС Девятый. ИСПОВЕДЬ. ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ. ЧАС Первый.

 

30 декабря. Суббота.

Прор. Дании́ла и трех отроко́в: Ана́нии, Аза́рии и Мисаи́ла.

07:40 – ЧАСЫ Третий и Шестой.

08:00 – ЛИТУРГИЯ.

09:15 – МОЛЕБЕН Всем Святым.

09:30 – ПАНИХИДА.

16:30 – Общая ИСПОВЕДЬ.

17:00 – ЧАС Девятый. ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ. ЧАС Первый.

 

31 декабря. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя 30-я по Пятидесятнице, пред Рождеством Христовым, святых отец. Глас 5-й.

Мчч. Севастиа́на и дружины его. Свт. Моде́ста, архиеп. Иерусалимского. Прп. Севастиа́на Сохотского, Пошехо́нского. Прославление прав. Симео́на Верхоту́рского. Сщмч. Фадде́я, архиеп. Тверского.

06:40 – ЧАСЫ Третий и Шестой.

07:00 – ЛИТУРГИЯ.

08:30 – МОЛЕБЕН общий.

08:45 – ПАНИХИДА.

09:00 – ЧАСЫ Третий и Шестой.

09:20 – ЛИТУРГИЯ.

10:50 – МОЛЕБЕН Индикта на начало Новолетия.

17:00 – ЧАС Девятый. ИСПОВЕДЬ. ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ. ЧАС Первый.

 

Ежедневно в нашем храме вечернее Богослужение в 17:00, Литургия в 08:00;

По воскресеньям, в поминальные субботы и в двунадесятые праздники  совершается две ЛИТУРГИИ — в 07:00 и в 09:20

накануне: ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ — в 17.00,

Таинство ПОКАЯНИЯ (Исповедь) совершается по расписанию, в 17:00 и во время ВЕЧЕРНЕГО БОГОСЛУЖЕНИЯ.
+ Таинство КРЕЩЕНИЯ (только после обязательных огласительных бесед) совершаются ежедневно, кроме четвергов и некоторых праздничных дней, по предварительной записи.
+ Таинство ВЕНЧАНИЯ — в положенные дни, (после обязательных бесед со священником, Исповеди и Причащения).

+ Таинство ЕЛЕОСВЯЩЕНИЯ (СОБОРОВАНИЕ) для болящих совершается:

ОБЩЕЕ Соборование — в Великий пост, в специально назначенные дни.

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ Соборование — в нижнем храме по четвергам (за исключением престольных, великих и двунадесятых праздников) в 09:00 по предварительной записи.Перед Соборованием необходимо побывать на исповеди и обязательно получить благословение своего духовника. ВНИМАНИЕ! Таинство Соборования в НОЯБРЕ и ДЕКАБРЕ месяцах будет совершаться каждый четверг.

При Храме действует церковная лавка с обширным выбором православной литературы.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Перейти к верхней панели